Verksamhetens processer

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Verksamhet 5.jpg
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Den här ingången handlar om de verktyg en kommun behöver för att arbeta digitalt.[1] Det handlar om

 • verksamhetsstöd (verktyg/applikationer) som stödjer handläggaren i arbetet (exempelvis att ta fram översiktsplaner och detaljplaner - "rita" planen)
 • ärendehantering och ärendehanteringssystem
 • arkivering - e-arkiv.

Stöd för planarbete i en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

En digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess innebär att informationshanteringen sker digitalt - i så stor utsträckning det går - genom hela processen. Detta innebär bland annat att

 • informationen ska lagras, i form av till exempel planbestämmelser, så att den blir återanvändbar för nya syften
 • det ska gå att maskinellt överföra informationen mellan organisationers olika verksamhets- och ärendehanteringssystem
 • det ska vara möjligt att använda informationen i olika former av e-tjänster.
 • information ska ske digitalt i första hand
  • till och från medborgare/företagare
  • mellan myndigheter (kommuner, länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Naturvårdsverket, Boverket etc.)
  • till och från konsulter som medverkar i processen
 • information som de kommunala handläggarna använder för att ta fram detaljplaner, handlägga bygglovsansökningar, tekniska samråd, slutbesked med mera ska vara digitalt tillgänglig.

Digital planinformation

För att e-tjänster som handlar om ansökningar/anmälningar enligt plan- och bygglagen ska kunna leverera svar måste information om vad som gäller på tomten ska vara digitalt - maskinellt - läsbar. Det finns därför vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda:

 • Informationen måste vara enhetligt strukturerad och utformad - en planbestämmelse om bostäder ska kunna hämtas från en kommun och jämföras med motsvarande planbestämmelse från en annan kommun.
 • Informationen måste vara knuten till koordinater i ett referenssystem (se mer om detta, så kallad georeferering här)
 • Informationen ska överföras enligt den standard som finns för digital överföring av planinformation. Läs mer om standarden här.

Mer information kring digital planinformation

=> Till mer information om digital informationshantering
=> Till information om planinformation
=> Till mer information om vilka krav som ställs på digital planinformation
=> Till information om standard för digitalt överföringsformat

Ärendehantering i den digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

En nyckel i en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess är ärendehanteringssystem som stöder det digitala arbetssättet.

Att ändra arbetssätt

För alla verksamheter som ska gå från analogt till digitalt arbetssätt innebär det omställningar. Det kommer att krävas förändrat arbetssätt.


Kugghjul.png Fotnot
 1. Den huvudsakliga informationen om e-tjänster och kommunikation med medborgare och företag ligger under Kundens processer. Men det blir av naturliga skäl en hel del överlappningar mellan kundens och verksamhets processer.

=> Till information om arkivering
=> Till information om e-arkiv
=> Till information om ärendehantering
=> Till teori kring att utveckla e-tjänster
=> Till teori kring processkartläggning
=> Till området kundens processer i vägledningen
=> Till området information och informationstjänster i vägledningen
=> Till första sidan i vägledningen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.