Vad en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess inte är

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Det räcker inte med PDF:er

Skannade plankartor räcker inte

Skannade plankartor räcker inte[1].

De flesta kommuner har i dag skannade plankartor. Skannade plankartor kan exempelvis utgöras av en pdf-fil som läggs ut på kommuners webbplatser och e-postas till politiker och sakägare. Men planerare eller förrättningslantmätare kan inte använda kartorna för att exempelvis göra datoriserade analyser eller mätningar av hur marken används.

En skannad plankarta kan ses som en papperskopia fast i digitalt format. En skannad plankarta innehåller nämligen inte information som är elektroniskt läsbar och kan därmed inte informera ett datorprogram att ett område med exempelvis beteckningen B betyder bostäder.

För att en planprocess ska vara digital räcker det alltså inte med att detaljplanen finns i digitalt format, som i fallet med inskannade plankartor, utan informationen måste också kunna läsas och användas av andra datorer och program.


=> Till information om digital informationshantering
=> Till information om krav som ställs på digital planinformation
=> Till information om vad som ingår och inte ingår (avgränsning) i dPBL.
=> Till definition av en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess, dPBL
=> Till första sidan i vägledningen

Kugghjul.png Fotnot
  1. Informationen hämtad från Statskontoret tagit upp i rapporten Från analog till digital. Insatser för att främja en digital planprocess


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.