T5 – Använd öppna standarder

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

När gränssnitt för information och tjänster utformas ska i första hand öppna standarder användas. En standards mognad och etableringsgrad behöver även beaktas för att valet av standard inte ska utgöra ett hinder för samverkan.

Om lämpliga öppna standarder saknas ska etablerade branschstandarder användas. Proprietära, slutna standarder ska så långt det är möjligt undvikas.

Valet av standarder ska inte inkräkta på samverkande parters rätt att välja intern teknisk plattform för produktion eller konsumtion av tjänster.

Motivering

Standardiserade gränssnitt sänker kostnader och bidrar till ökad återanvändning och en öppen marknad (jämför med standardiserad spårbredd för järnväg, format på elektriska kontakter eller e-post).

Öppna standarder är att föredra eftersom de kan användas fritt utan att ägaren av standarden sätter upp orimliga eller diskriminerande hinder, kostnader eller avtalsmässiga begränsningar.

Proprietära lösningar medför inlåsningseffekter som kan få oönskade ekonomiska och praktiska konsekvenser för de samverkande parterna.

Konsekvens

Beställare av tjänster behöver ställa krav på att plattformsoberoendet säkerställs genom praktiska tester.

I dPBL vill vi...

Attention niels epting .png   Sidan är under uppbyggnad och dess innehåll är inte fullständigt.


Standarden för fysisk planering är en SIS standard som ska användas tillsamman med Boverkets katalog över planbestämmelser.

Svensk geoprocess tar fram dataproduktspecifikationer, DPS, för flera av kartans teman, kanske ska det göras för detaljplanen

dPBL måste fundera kring förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS, om de används då löses samtidigt arkivering.

Översiktsplanens markanvändning kopplat till EU:S kodning HILUCS, Detaljplanens användningsslag ska kanske kopplas till HILUCS eller till Översiktsplanen kodnyckel.

Då det gäller ärenden finns ingen standard, men en processkarta finns där överlämningspunkter måste definieras och vilken information som ska kunna överlämnas vid varje punkt.


=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.