T4 – Hämta information vid källan

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

Huvudprincipen är att alltid hämta information så nära källan som möjligt, hos den som producerar och tillhandahåller informationen.

Motivering

Genom att hämta information vid källan säkerställs att informationen är tillförlitlig och aktuell samt att utlämnande aktör kan identifiera och logga vem (vilken organisation) som får tillgång till informationsklassad information.

Konsekvens

Begrepps- och informationsägaransvaret måste vara utrett och klarlagt.

Medborgaren bör ges möjlighet att i användargränssnittet överblicka var informationen har inhämtats om den har inhämtats från annan källa än den aktuella myndigheten. Källan till informationen behöver vara känd och tillgänglig. De organisationer som har information som efterfrågas av andra aktörer behöver tillgängliggöra den informationen. Det är den som ansvarar för källan som ska varsla om förändrade uppgifter och fatta beslut om uppdateringar.

På grund av höga krav på prestanda och tillgänglighet kan information behöva mellanlagras högre upp i informationskedjan. När informationen av olika skäl behöver mellanlagras kan ansvaret för identifiering och loggning behöva överföras till mellanlagrande myndighet.

Kopior och mellanlagring av information bör undvikas. I de fall kopior eller mellanlagring krävs, ska konsistens mot originalet eftersträvas.

I dPBL vill vi...

Attention niels epting .png   Sidan är under uppbyggnad och dess innehåll är inte fullständigt.


..fortsätt att arbeta i den riktningen och det kräver kända begrepps- och informationsmodeller och att ägaransvaret är utrett. Vidare kräver det väldefinierade gränssnitt vid överlämningspunkter och vilken information som ska kunna överlämnas vid varje punkt.


=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.