T3 – Bygg tjänstebaserat

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

Information och funktioner som ska göras tillgängliga för digital samverkan ska tillhandahållas som tjänster.

En tydlig tjänstebaserad arkitektur (”Service Oriented Architecture”), bör därför införas tvärs myndigheterna för att kunna erbjuda sådana tjänster. Denna arkitektur ger lösa kopplingar samt gör beroenden explicita och synliga.

Alla tjänster ska i sig vara versionshanterade. Flera versioner ska kunna användas samtidigt, för att möjliggöra successiva övergångar. Det ska även finnas testversioner av tjänsterna.

Motivering

Genom att exponera bastjänster uppnås en lös koppling mellan producenter och konsumenter, där gränssnitten för tjänsterna blir vad som avtalas och definieras, medan bakomliggande verksamhets- och IT-system döljs.

Den lösa kopplingen gör vidare att tjänsterna bli mer okänsliga för förändringar, till exenpel när flera olika versioner kan tillhandahållas och samexistera parallellt.

Tjänster utformade på dessa grunder är modulära, möjliga att distribuera, upptäckbara, utbytbara och återanvändbara samt bygger på upprättade gränssnittskontrakt/tjänstekontrakt, vilka måste versionshanteras och förvaltas.

Tillgång till bastjänster ger möjlighet att kombinera och förädla exponerad information, här finns möjligheter för externa parter att ta fram innovativa lösningar.

Återanvändning är också en stark drivkraft för tjänsteorientering av samverkansarkitekturen.

Konsekvens

Teknisk kompetens inom tjänsteorientering krävs av de parter som samverkar och av dem som har ansvar för samverkansarkitekturen. Utvecklare av sådana tjänster är beroende av att test- och utvecklingsmiljöer samt testdata finns tillgängliga.

Det bör finnas publicerade protokoll över vilka verifierande tester som har utförts vid utveckling av en tjänst.

Inom specifika sektorer med känslig information bör en certifiering av godkända tjänster övervägas.

Anvisningar behöver tas fram och förvaltas över vilka tekniska gränssnitt som ska stödjas över tiden. Gränssnittskontrakt/tjänstekontrakt behöver förvaltas.

Det ska finnas tjänstekataloger som på ett enhetligt sätt förtecknar och beskriver de tjänster som kan erbjudas, med tydlig beskrivning av tjänstens innehåll och förutsättningar. Sökning ska kunna ske sömlöst i sådana kataloger, dvs. man ska inte behöva veta deras interna strukturer och relationer. Kataloger ska upplevas som globala vid sökning och lokala vid administration.

Vidare behöver bestämmas vilket metadata som ska finnas i sådana kataloger.

Över tid kommer lasten att variera och troligen öka, vilket ingående tjänster behöver kunna hantera. Tjänsternas skalbarhet behöver därför beaktas redan vid deras utformning så att de kan skalas upp vid behov, utan omfattande omkonstruktion.

Tjänsteproducenter har också ett ansvar för att tillhandahålla testdata. Ansvaret för varje sådan tillgång kräver verksamhetskunskap och bör placeras hos en aktör som är centralt verksam inom sin sektor.

På sikt bör nya verksamhetssystem byggas med tjänstegränssnitt från början, för att undvika efterföljande utveckling av extra lager av bastjänster.

I dPBL vill vi...

...främja utvecklingen av tjänster inom PBL-området exempel vis som ordförklaringar inom PBL_området som tillhandahålles via REST API.

Attention niels epting .png   Sidan är under uppbyggnad och dess innehåll är inte fullständigt.=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.