Steg 4 Finns det vinster med e-tjänster?

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Var i resan finns det vinster med e-tjänst?

Steg 4 1.png


När du vet vilken information som behövs för att min man och jag ska få svar på våra frågor och du vet vilka aktörer som är inblandade är det dags att börja fundera på om e-tjänst av olika slag skulle underlätta det hela.

Finns det vinster att göra genom e-tjänster? En eller flera? Identifiera var i processen och på vilket sätt.

Det du ska göra är att beskriva nyttorna med e-tjänsten - värdera e-tjänsten. De möjliga e-tjänster som identifierats ska värderas utifrån

 • vem som är intressent och vad får de för nyttor med e-tjänsten?
 • antal intressenter
 • sparad tid/pengar (handläggningstider, liggtider)
 • kostnad för att införa av informationstjänsten/ att ta fram den.

Mer information om nyttoanalys, tänkbara intressenter och tänkbara nyttor finns hittar du här:

Tänkbara nyttor med e-tjänsten Bygglov direkt!

Här har jag lekt med tanken att e-tjänsten Bygglov direkt! Finns.

Och så har jag försökt identifiera var e-tjänsten kommer in och hos vilken/vilka aktörer som information hämtas/lämnas.

Idén till tjänsten är att e-tjänsterna utvecklas så att fyra svarsalternativ finns för besked till sökanden:

 1. Nej, bygglov kan inte medges. Sökanden får besked om varför genom konfliktlista där informationen hämtas från underliggande information (detaljplan, översiktsplan, strandskydd etc.). Sökanden får då besked om varför bygglov inte kan ges och kan om den vill ändra sin ansökan och pröva igen. Kommunerna sparar tid genom att ansökan inte behöver handläggas.
 2. Besked kan inte ges. Sökanden får besked om att det inte är möjligt att lämna tydligt ja/nej. Konfliktlista redovisas. Möjlighet ges för sökanden att välja lämna in ansökan via e-tjänsten för vidare handläggning. Sökanden får också kontaktuppgifter till handläggare.
 3. Ja, bygglov kan medges. Många bygglovsansökningar rör ärenden där bygglov kan medges baserat på underliggande planinformation. Genom att denna är maskinellt läsbar kan bygglov hanteras.
 4. Bygglov behövs inte. Sökanden får besked om att den sökta åtgärden inte kräver bygglov. Sökanden får information om anmälan behöver göras och möjlighet att lämna in en sådan via e-tjänst.

Steg 4 2.png


Några av nyttorna min man och jag får är att:

 • det blir lättare för oss att hitta information om vad som gäller på vår tomt, vad vi får bygga, om vi får bygglov eller inte - och varför
 • vi får information om ärendet och kan hämta hem information när vi vill
 • vi vet att allt kommunen vill oss kommer via Mina meddelanden så vi slipper leta efter och registrera oss på en e-brevlåda hos kommunen
 • vi har alla våra ärenden på ett ställe - enkelt att överblicka och vi kan återanvända våra uppgifter
 • vi kan skicka handlingar till våra entreprenörer så alla har samma information

För kommunen kan nyttorna vara att:

 • bygglovshandläggningen blir effektivare och snabbare
 • det blir enklare att pröva ärendet eftersom handläggaren har digital information som underlag (detaljplan etc.)
 • beslutsprocessen blir tydlig och transparent, vilket gör att kunden förstår beslutet och då kan klagomål minska
 • enklare att kommunicera med sökanden
 • färre telefonsamtal/besök då kunden blir "kunnigare" och inte behöver kontakta kommunen så ofta och missförstånd och misstolkningar minimers
 • kunden upplever att servicen är bättre och kommunen får nöjdare kunder
 • ven om sökande väljer att avbryta sin ansökan och väljer att kontakta kommunens tjänstemän, kommer de att troligen att ha större kännedom om vad som krävs för att fullfölja åtgärd, vilket i sin tur ger en kortare startsträcka i mötet mellan sökande och tjänstemannen.

Det finns givetvis flera nyttor. Här har jag bara tagit upp några exempel.


=> Vidare till steg 5: Identifiera informationssäkerhetsaspekter.
=> Tillbaks till steg 3: Att kartlägga de samverkande processerna och behov av informationsutbyte
=> Tillbaks till steg 2: Att identifiera aktörerna i processen
=> Tillbaks till steg 1: Processkartläggning av en medborgares resa.
=> Tillbaks till första sidan i en medborgares resa.


=> Till allmän information om e-tjänsteplattformen Open ePlatform
=> Till information om funktioner i e-tjänsteplattformen Open ePlatform
=> Till första sidan i vägledningen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.