Krav på digital planinformation

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Vi har kommit längre när det gäller digital detaljplaneinformation än översiktsplaneinformation.

Digital detaljplaneinformation

För digital detaljplaneinformation finns tre förutsättningar som måste vara uppfyllda:

  • Informationen måste vara enhetligt strukturerad och utformad - en planbestämmelse om bostäder ska kunna hämtas från en kommun och jämföras med motsvarande planbestämmelse från en annan kommun. Boverket har tagit fram en katalog med planbestämmelser. Denna katalog är gjord utifrån de allmänna råden som trädde i kraft 2015-01-02. Den är gjord för att tydliggöra hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang.
  • Informationen måste vara knuten till koordinater i ett referenssystem - Georefererad planinformation. De flesta kommuner "ritar" sina detaljplaner i ett datorprogram och många, om inte alla, har plankartor tillgängliga på sin webbplats. Precis som de har information om bygglov på webbplatsen. Däremot är planerna oftast inte vektoriserade eller georefererade. Därmed är inte planinformationen enhetligt definierad och strukturerad och därför inte maskinellt läsbar.
  • Informationen ska överföras enligt den standard som finns för digital överföring av planinformation. Läs mer om standarden här.

Det räcker inte med PDF:er

Skannade plankartor räcker inte

Skannade plankartor räcker inte[1].

De flesta kommuner har i dag skannade plankartor. Skannade plankartor kan exempelvis utgöras av en pdf-fil som läggs ut på kommuners webbplatser och e-postas till politiker och sakägare. Men planerare eller förrättningslantmätare kan inte använda kartorna för att exempelvis göra datoriserade analyser eller mätningar av hur marken används.

En skannad plankarta kan ses som en papperskopia fast i digitalt format. En skannad plankarta innehåller nämligen inte information som är elektroniskt läsbar och kan därmed inte informera ett datorprogram att ett område med exempelvis beteckningen B betyder bostäder.

För att en planprocess ska vara digital räcker det alltså inte med att detaljplanen finns i digitalt format, som i fallet med inskannade plankartor, utan informationen måste också kunna läsas och användas av andra datorer och program.

Kommuner befinner sig i en "digilog" värld

Det finns inslag av digitala arbetssätt hos kommunerna. De flesta nya detaljplaner produceras med hjälp av datorprogram och de kan då göras tillgängliga digitalt även om inte alla är maskinellt läsbara. De görs oftast tillgängliga i PDF-format.

En och samma kommun kan ha detaljplaner i olika stadier från helt digitaliserade till inte alls:

  • en del finns bara i pappersformat
  • en del finns skannade som bilder
  • en del finns skannade i PDF-format
  • en del finns skannade till PDF-A
  • en del finns vektoriserade och georefererade.

=> Till mer information om digital informationshantering
=> Till information om planinformation
=> Till information om standard för digitalt överföringsformat
=> Till information om vad som ingår och inte ingår (avgränsning) i dPBL.
=> Till första sidan i vägledningen

Kugghjul.png Fotnot
  1. Informationen hämtad från Statskontoret tagit upp i rapporten Från analog till digital. Insatser för att främja en digital planprocess


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.