Information och informationstjänster

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

Det här området handlar om

  • information som behövs som underlag både i kundens och verksamhetens processer - som exempelvis personuppgifter för inloggning (Skatteverket), fastighetsinformation (Lantmäteriet), information om strandskydd (Länsstyrelsen) men även annan information som planinformation exempelvis
  • nationella lösningar som krävs för en nationellt digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess.

Detta är det område där det finns mesta att göra. Men också enormt stora vinster att göra.

Mer information

Information som rör information och informationstjänster hittar du här:
=> Till information om digital informationshantering
=> Till information om nationella informationstjänster
=> Till information om planinformation
=> Till information om krav som ställs på digital planinformation
=> Till information om standard för digitalt överföringsformat


=> Till första sidan i vägledningen
=> Till området kundens processer i vägledningen
=> Till området verksamhetens processer i vägledningen

Kugghjul.png Fotnot


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.