G2 – Låt digitala möten ske på användarnas villkor

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

I det nya e-samhället kommer medborgarna att avgöra när och hur digitala möten ska äga rum. Därigenom förändras perspektivet, från myndighetscentrerat till medborgarorienterat, från myndigheternas egna verksamhetsprocesser till medborgarnas processer. Sådana processer kan spänna över både offentlig och privat sektor.

Digitala möten kommer i det nya e-samhället att ske via olika kanaler; i smarta telefoner, på pekplattor, i sociala medier, på privata och offentliga webbportaler, på myndighetsspecifika webbplatser, samt via framtida, i dag okända klientplattformar.

Det bör vara möjligt att nå tjänster vid tidpunkter på dygnet när medborgarna själva kan och vill.

Motivering

Digitala möten som är anpassade till medborgarnas behov ger ökad tillgänglighet, större enkelhet, bättre effektivitet, högre informationskvalitet samt större transparens och delaktighet.

Genom att finnas i för medborgarna kända miljöer uppnås en ökad enkelhet och "förståbarhet", vilket skapar förutsättningar för att minska det ”digitala utanförskapet”.

Medborgarens vardag blir enklare när deras processer stöds tvärs över myndighetsgränserna.

Konsekvens

För att möta medborgarnas behov måste myndigheter och annan offentlig verksamhet tillhandahålla tjänster så att de blir lätt tillgängliga i de digitala kanaler som föredras, i medborgarnas ”digitala rum” och miljöer.

Användarmönster förändras över tiden, nya kanaler och nya tekniska plattformar tillkommer, medan andra minskar i omfattning och betydelse, vilket ställer krav på resurser för omvärldsbevakning och trendspaning, både på nationell nivå och på myndighetsnivå.

Tekniker som kan hantera flera, olika digitala kanaler bör användas för att slippa utveckla och anpassa e-tjänster för olika specifika, tekniska klientplattformar.

Single sign on (SSO)[1] bör övervägas för att koppla ihop användarnas identifiering så att de får tillgång till flera tjänster utan att inloggning behöver upprepas. Policies för gemensam utloggning (Single Log Out) måste då även tas fram för olika situationer.

I dPBL

För dPBL innebär det att hålla ihop medborgarnas processer för byggande från ide om byggnation att söka information, lotsa genom bygglovsprocessen och ev. ytterligare tillstånd som krävs från andra myndigheter till startbesked, slutbesked och slutligen inflyttning. Detta som även kräver geodata och kartor ska fungera via olika kanaler.

Det innebär att kunden ska kunna följa statusen på sitt ärende (handläggningens status) via tjänsten "Mina ärenden".

Det innebär att myndigheter måste tillhandahålla aktuell information, geodata, via tjänster för att skapa transparens.


=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen

Kugghjul.png Fotnot
  1. Single sign-on, SSO, är en metod inom sammansatta datasystem för att hantera användare med aspekt på användarbehörighet (auktorisering) och användarverifiering (autentisering), så att dessa användare endast behöver logga in en enda gång för att nå de system som är anpassade till tjänsten. Fördelen för användaren är att man inte behöver hålla reda på flera olika lösenord. (källa: wikipedia)


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.