G1 – Utgå från medborgarnas livshändelser

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

En livshändelse uppstår när en medborgare (privatperson eller företagare) ställs inför en händelse som påverkar och förändrar hans eller hennes livssituation[1] Hen agerar på något sätt och den kundprocess som då startar kan ofta innebära ett antal myndighetsöverskridande kontakter och verksamhetsprocesser. Som i sin tur kan initiera ett behov av samverkan mellan myndigheterna.

Kundens agerande måste inte alltid vara ett resultat av att en livshändelse inträffat, utan kan vara resultatet av en rad andra faktorer, till exempel baserat på en fastställd tidpunkt. ett exempel på det är skattedeklarationen som vi gör i början av maj varje år.

Motivering

Vissa livshändelser behöver särskilt stöd; om de kräver kontakter med olika myndigheter och aktörer, om de kräver flera återkommande kontakter eller om livshändelserna är nya och komplicerade för medborgaren att hantera. Samverkande processer och tjänster måste därför utvecklas för att möta medborgaren i olika kanaler, på dennes villkor och i aktuella situationer.

Offentlig sektors kunder, både privatpersoner och företag, förväntar sig att offentliga aktörer vill och kan samverka på ett effektivt sätt. Kunden har istället idag ett stort och betungande ansvar att koordinera de offentliga aktörerna vilket inte skulle behövas om de offentliga aktörerna kunde samverka på ett strukturerat sätt.

Konsekvens

De samverkande processerna i kundens livshändelse behöver göras tydliga och beskrivas på en nivå så att samverkan blir möjlig. Det innebär i praktiken att de samverkande aktörerna måste vara överens om hur kunden ska möta myndigheterna, vad som startar och avslutar en samverkande process, när agerandet i kundens livshändelse är fullgjort, vilken information som ska flöda mellan aktörerna och vilka tjänster som behövs i livshändelsen för att kunden ska möta en viss servicenivå.

När medborgarnas livshändelser ska stödjas av flera olika myndigheter är det nödvändigt att de inblandade myndigheterna utser en ansvarig myndighet med ett tydligt utpekat och kvitterat huvudansvar. Utan en huvudansvarig myndighet är risken annars stor att avtal, funktionalitet, gränssnitt, samordning, testmöjligheter m.m., vilka är nödvändiga komponenter för leveransen, inte kommer på plats.

Livshändelser i dPBL

I dPBL finns det framför allt två livshändelser:

 • Jag vill ha en bostad - som innefattar bland annat att
  • ändra en befintlig bostad
  • köpa bostad, bygga till, riva, inklusive inom område med strandskydd
  • bygga nytt, inklusive riva gammalt, tidigare nedbrunnet hus återuppföra, inklusive område med strandskydd, inklusive attefallshus på en tomt.
 • Jag vill starta ett företag - som bland annat innefattar att
  • ändra en befintlig lokal
  • köpa en lokal, bygga till, riva, inklusive inom område med strandskydd
  • bygga ny lokal, inklusive riva gammalt, tidigare nedbrunnet hus återuppföra, inklusive område med strandskydd, inklusive attefallshus på en fastighet.

När det gäller processen (eller processerna) för översiktsplanering, detaljplanering, bygglovshandläggning och handläggning av anmälan är det flera myndigheter inblandade och vi har olika ansvar. Boverket har tagit rollen som vägledande myndighet och den som håller samman hela utvecklingen av digital plan- och bygglovsprocess på nationellt plan.

I dPBL innebär grundprincip G1 att vi måste

 • göra en kartläggning av medborgarens/företagarens process
 • göra en kartläggning av processen (eller processerna) för översiktsplanering, detaljplanering, bygglovshandläggning och handläggning av anmälan. Det vill säga alla processer fram till och med slutbesked. Det finns flera kartläggningar av processer att hämta information i från. Bland annat finns
 • klargöra vilka olika roller de inblandade myndigheterna har
 • göra det tydligt vilken information som byts i de olika överlämningspunkterna
 • klargöra vilken aktör (myndighet, medborgare, sakägare etc.) som är avsändare
 • klargöra vilken aktör (myndighet, medborgare, sakägare etc.) som är mottagare
 • klargöra vilket medium som är bäst för utbytet av information

=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen

Kugghjul.png Fotnot
 1. Exempel på livssituationer är hälsa, arbete och utbildning. Livssituationer är relativt konstanta och som medborgaren befinner sig i under en längre tid. Flera olika livssituationer kan pågå samtidigt, men inte alla och inte alltid. Livssituationen arbete är t.ex. inte pågående förrän medborgaren kommit upp i arbetsför ålder och utbildning blir pågående först då medborgaren påbörjat utbildning.


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.