En medborgares resa från tanke till inflyttning

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

En resa i tio steg

Detta material tar dig igenom en medborgares resa från idé till inflyttning. Det är en resa som bygger på livshändelsen ”jag vill ha en bostad”.

Information om vad en livshändelse är och hur du kan tänka när du beskriver en sådan finns i E-delegationens vägledning för digital samverkan.

Mer information finns även i wikin för dPBL: G1 – Utgå från medborgarnas livshändelser

Det jag har gjort i detta material är bara ett exempel som jag gjort snabbt. Utan kvalitetssäkring och kontroll. Jag har gjort det för att leda igång tankarna.

En myndighet som jobbat hårt med kundprocesser är Skatteverket. Deras förstudie från 2014 om kundhändelser kan vara till stöd och hjälp när du vill se hur det är att kartlägga en kundprocess. Det är alltså ett rent internt perspektiv på Skatteverket och deras förutsättningar att skapa ”Kundhändelser”.

En resa i tio steg:
=> Till steg 1: Processkartläggning av en medborgares resa.
=> Till steg 2: Att identifiera aktörerna i processen.
=> Till steg 3: Att kartlägga de samverkande processerna och behov av informationsutbyte
=> Till steg 4: Finns det vinster med e-tjänster?
=> Till steg 5: Identifiera informationssäkerhetsaspekter.
=> Till steg 6: Identifiera och beskriv centrala begrepp.
=> Till steg 7: Att beskriva e-tjänsten och ställa upp krav på den
=> Till steg 8: Att beskriva e-tjänsten mer i detalj
=> Till steg 9: Att beskriva informationsutbytesobjekt
=> Till steg 10: Att beskriva rollfördelningen i en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess


=> Till teori kring processkartläggning
=> Till området kundens processer i vägledningen
=> Till området verksamhetens processer i vägledningen
=> Till området nationella informationstjänster i vägledningen
=> Till första sidan i vägledningen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.