Digital informationshantering

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Digital informationshantering är att likna med att gå i en trappa

Att gå från analog till digital informationshantering innebär att gå från en glidande skala till "ettor och nollor" (1/0). Eller från rullstolsramp till trappa.

Trappa.jpg
(Foto Daniel Antonson, SKL)

Med denna jämförelse menas att digital information är exakt på ett sätt som inte analog information behöver vara.

Digital informationshantering innebär att informationen ska "förstås" av maskiner

Digital informationshantering innebär att informationen ska "förstås" av maskiner. Med detta menas att informationen ska vara läsbar av datorer som inte kan "tolka" informationen som vi människor kan.

Detta innebär i sin tur att informationen måste ha ett visst mått av standardisering eller harmonisering.

Tänk dig att ett företag vill ta fram en e-tjänst som kan hitta alla tomter i landet där detaljplanen tillåter flerbostadshus. Om tjänsten ska kunna identifiera alla tomter måste alla kommuners digitala detaljplanebestämmelser vara jämförbara. Så att tjänsten kan sålla fram det som efterfrågades (flerbostadshus) och sålla bort det som inte efterfrågas (till exempel friliggande småhus).

För att få till denna harmonisering/standardisering krävs framför allt

  • att vi enas om tekniskt överföringsformat där standarden för digital överföring av planinformation är ett exempel.
  • att vi enas om begrepp[1] - vad som är vad.

=> Vidare till information om krav som ställs på digital planinformation
=> Till vad en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess inte är
=> Till information om vad som ingår och inte ingår (avgränsning) i dPBL.
=> Till definition av en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess, dPBL
=> Till första sidan i vägledningen


Kugghjul.png Fotnot
  1. Mer om begrepp finns under information från E-delegationen