D5 – Återanvänd redan inlämnad information

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

En uppgift ska bara behöva lämnas en gång till offentlig förvaltning.

På samma sätt ska uppgifter som tagits fram av en myndighet kunna användas av andra aktörer i den offentliga förvaltningen.

För att underlätta det digitala mötet bör uppgifter som redan finns registrerade kunna återanvändas och till exempel förifyllas i e-tjänster.

Det bör vidare gå att mellanlagra till exempel ett elektroniskt formulär där ifyllnad pågår, för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Motivering

En privatperson eller ett företag ska bara behöva registrera sina uppgifter en gång, finns informationen inom offentlig förvaltning ska den inte behöva efterfrågas flera gånger vid ärendehandläggning. Samtidigt måste individer kunna lita på att uppgifter om dem bara används för direkt myndighetsutövning.

Konsekvens

Bastjänster[1] måste finnas för att tillhandahålla befintliga grunduppgifter om framförallt fysisk person, juridisk person, fastighet, företag och fordon.

Gemensamma begrepps- och informationsmodeller kan behöva tas fram, se principen T1.

Medborgarens integritet och känsla av kontroll ska behållas. Detta innebär att medborgaren måste ha möjlighet att överblicka användningen av sin information så att denna inte återanvänds inom offentlig förvaltning eller bland kommersiella företag med ett syfte som medborgaren inte har kontroll över. Information bör endast lagras på ett enda ställe.

E-tjänster behöver utformas för att kunna mellanlagra uppgifter som fylls i. Även myndigheternas verksamhetssystem behöver successivt anpassas för att erbjuda detta stöd.

Affärsmässiga aspekter och juridiska aspekter kring gällande rätt behöver utredas, bl.a. i förhållande till Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL).

Se även Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning.

dPBL

Det här är viktigt när man tar fram e-tjänster. Det är då viktigt att utforma den så att det verkligen blir "en uppgift en gång". Här finns nationella lösningar som bör användas.

Attention niels epting .png   Sidan är under uppbyggnad och dess innehåll är inte fullständigt.=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen

Kugghjul.png Fotnot
  1. En bastjänst är en it-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning.


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.