D4 – Öppna upp för externa innovatörer

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens beskrivning

Arkitekturen ska underlätta nya lösningar som kan utvecklas av både myndigheter och marknadens aktörer.

Fristående utveckling av externa innovatörer ska uppmuntras, inte minst för de digitala kanaler där användarna finns i vardagen. Offentlig sektor ska tillgängliggöra publik information, från vilken externa aktörer kan utveckla egna tjänster att erbjuda medborgarna.

Sådana externa innovatörer måste få tillgång till utvecklingsplaner för tjänster och för utformning av gränssnitt etc.

Motivering

Med fristående utveckling skapas förutsättningar för att kunna driftsätta nya e-tjänster helt fristående från varandra och därmed öka leveranstakten av sådana e-tjänster, samt få bort oönskade beroenden dem emellan.

Externa innovatörer ger dessutom möjligheter till nya infallsvinklar, idéer och lösningar som drar nytta av den potential som möjliggörs i nya digitala kanaler.

Konsekvens

En konsekvens blir att en offentlig aktör inte alltid kommer att äga det digitala mötet i sig, utan snarare vara informationslämnare. Istället kommer olika nätverk, ofta sektorsvisa, att samverka kring utveckling av nya tjänster.

Tydligt definierade ”digitala ekosystem” kommer att involvera externa utvecklare som behöver ha tillgång till fastlagda utvecklingsplaner, kunna påverka gränssnitt etc.

För att uppmuntra extern innovation kan det per samverkansområde behöva byggas upp utvecklingsforum, liknande vad som finns vid utveckling av system och infrastruktur baserade på öppen källkod.

För att möjliggöra nya innovativa lösningar krävs att:

  • det finns ekonomiska modeller som uppmuntrar och underlättar extern tjänsteutveckling
  • bastjänster med enhetliga gränssnitt tillgängliggörs för externa innovatörer, se även princip T4.
  • det finns marknadsplatser för fristående appar och för komponenter som kan användas på befintliga webbplatser
  • krav ställs på bakomliggande tjänster, bland annat avseende tillgänglighet
  • juridiska överväganden är klarlagda
  • säkerhet och personlig integritet beaktas.

dPBL

En digital plan- och bygglovsprocess innebär att mycket information blir tillgänglig för externa aktörer. Information som kommer att göra det möjligt att utveckla alla möjliga olika typer av e-tjänster. Exempel kan vara mer eller mindre avancerade tjänster för att söka bygglov, ta fram statistik över olika saker som hur många bygglov som beviljats och för vad, visa var i landet man kan få bygga flerbostadshus eller en viss typ av villa.

Det kommer bara vara fantasin som sätter gränser.

Men det kräver att kommuner ser över hur de vill presentera sin data och hur de vill göra den tillgänglig. Vad kan vara öppen data och vad kommer kommuner behöva ta ut en kostnad för?


=> Tillbaks till Principer för digital samverkan
=> Till första sidan om E-delegationen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.