Avgränsning

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess


dPBL omfattar den digitala informationshanteringen i processerna för översiktsplanering, detaljplanering, och bygglov. dPBL syftar till att lägga grunden för ett arbete mot en totalt digital informationshantering inom samhällsbyggnadsprocessen.

dPBL ska leverera lösningar och rutiner som gör det möjligt att

  • använda digital information när man som handläggare tar fram översiktsplan, detaljplan, handlägger bygglov, ansökan om strandskyddsdispens etc.
  • medborgare/företagare/handläggare digitalt kan komma åt information från översiktsplaner, detaljplaner, beslut om bygglov, strandskydd etc.
  • utveckla olika former av digitala tjänster (e-tjänster) som till exempel söka bygglov, handlägga bygglov, ta fram statistik etc.

dPBL:s resultat ska vara generellt och vara möjligt att tillämpa nationellt.

I dPBL ingår inte att beskriva vad översiktsplanering, detaljplanering, bygglovshandläggning är eller vad det generellt innebär att arbeta med dessa processer. För vägledning/ information om detta hänvisar vi till Boverkets vägledning PBL Kunskapsbanken.

Mer om vad som ingår och inte ingår

=> Mer om vilka informationsmängder som omfattas
=> dPBL fokuserar på överlämningspunkter
=> I dPBL ingår inte det tekniska överföringsformatet


=> Till första sidan i projektplanen
=> Till första sidan i vägledningen


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.