Får jag lov

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök
Får-jag-lov.jpg Får jag lov?-projektet


Detta är ingångssidan för projektet Får jag lov?

Kort om projektet

Boverket, BTH & kommunerna Helsingborg, Höganäs och Höör fick hösten 2015 till steg 1, en förstudie för projektet Får jag lov?. Nu har förstudien avslutats och den 25 augusti 2016 lämnade vi in en ansökan till VINNOVA för steg 2: utveckling av digitala tjänster. Och i november 2016 kom beslutet att vi beviljas medel. Projektet kommer nu att drivas fram till januari 2019.

Under arbetet med förstudien våren 2016 engagerades fler parter från kommuner, utbildningsinstanser, intresseorganisationer och programvaruleverantörer så vi var 25 parter som gick in men en gemensam ansökan till VINNOVA om bidrag. Glädjande nog har ännu fler parter anslutit sig till projektet och vi välkomnar nya hela tiden. Här ser du vilka som är engagerade vid skrivande stund, 170503

Är du och din organisation intresserad så kontakta Maria Rydqvist.

De typer av digitala tjänst som vi vill utveckla finns inte i Sverige idag. Befintliga digitala tjänster för bygglov exempelvis innebär att sökanden lämnar in ansökan om bygglov via e-formulär på nätet och i bästa fall finns en integrering till kommunens ärendehanteringssystem. Det vi vill utveckla är digitala tjänster som tar ansökan flera steg vidare: automatisera delar eller hela handläggningen av bygglov, startbesked, kontrollfasen med kontrollplan och processen fram till slutbesked.

Vision för Får jag lov?

Visionen för Får jag lov?-projektet är "dra-och-släpp".

Vi ser framför oss hur den som vill söka bygglov sätter sig framför datorn, öppnar en sida som ex. hemnet.se och letar reda på ett hus som man tycker om. Sen öppnar man en karttjänst och drar huset till sin fastighet och så söker tjänsten bygglov. Tjänsten har tillgång till information om

 • den som söker
 • fastigheten som man söker bygglov på
 • vad man söker bygglov för och vad som då krävs

Visionen innebär att husmodellen eller tillverkaren har förgranskats så man kan få startbesked och förslag på kontrollplan samtidigt med bygglovet.

Mer information

Ansökan

Här kan du läsa

=> Till slutrapporten för steg 1, förstudie i webbformat. Vill du ladda hem eller läsa originalet hittar du filen ovan.

Arbete hösten 2017

Första veckan i september träffades ett gäng i Höganäs för att hålla ett hackaton. Det blev inte ett hack i traditionell mening eftersom vi inte tog fram en färdig tjänst men vi kom en bit på väg.

Vi bestämde oss för att FJL:s första prototyp ska vara

 • en serietillverkad villa
 • som ska byggas på jungfrulig mark
 • där det finns en ny, modern detaljplan som följer både standarden för digital överföring av planinformation och Boverket planbestämmelsekatalog
 • den som söker har en fastighet som hen vill bygga på
 • och sökanden vet vilket hus hen vill söka bygglov för.

Resultatet från Höganäs-övningen blev en serie ”steg-för-steg” där vi bröt ner processen för att för var del beskriva steget i fråga:

 • Vad steget gör, hur steget fungerar och vad exempelvis sökanden vill göra och varför och när.
 • Informationsbehov:
  • information som kommer från tidigare steg i tjänsten
  • information som steget behöver från någon extern part (ex. Lantmäteriet)
  • information som steget i sig skapar för tjänstens behov
  • information som levereras ut från steget
 • Behov som steget behöver löst för att fungera (ex. ändring av lagstiftning, utveckling av programvara)
 • Förslag på utveckling längre fram när vi har en prototyp att utgå ifrån.

Nästa övning vi hade var en workshop där vi ritade upp stegen i en process på papper och började identifiera alla verksamhetsobjekt. Efter det tog jag över och ritade upp processen så nu finns ett utkast till den första processmodellen att titta på. Vi vill gärna ha in synpunkter och kommenterar på det vi gjort.

=> Här hittar du beskrivning av vår första prototyp
=> Processmodellen till vår första prototyp


=> Till nyheter om Får jag lov?
=> Till information från styrgruppen för Får jag lov?

Vill du vara med? Kontakta Maria Rydqvist!


Lägg till din kommentar
dpbl välkomnar alla kommentarer. Om du inte vill vara anonym kan du registrera eller logga in. Det är gratis.