Vägledande principer för digital samverkan

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

E-delegationens vägledande principer för digital samverkan

Syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning.

Principerna berör samverkanslösningar som stöder medborgarnas livssituationer, framförallt lösningar som riktar sig till medborgare, men även sådana som underlättar samverkan genom ett IT-baserat informationsutbyte mellan offentliga förvaltningar samt med andra aktörer.

Genom tillämpning av grundprinciper och arkitekturprinciper skapas bättre förutsättningar för att nå en bra samverkan, samt för att möjliggöra återanvändning av redan tillgängliga funktioner och information.

Principerna tillämpas vid utveckling och förvaltning av:

  • samverkanslösningar som inbegriper myndigheter och andra aktörer
  • förvaltningsgemensamma tjänster, som utvecklas av utsedda myndigheter eller externa aktörer

Principerna bör tillämpas vid all utveckling och förvaltning av myndighetsöverskridande processer, bastjänster, e-tjänster och andra komponenter som ingår i eller utgör offentliga e-förvaltningstjänster.

Baserat på de huvudmål och delmål som definieras i regeringens Strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning har fem grundprinciper formulerats och under dem har fjorton arkitekturprinciper utarbetats

Grundprinciper

Arkitekturprinciper

Digitala möten

Tjänste- och processamverkan

Säkerhet och juridik


=>Till första sidan om E-delegationen