Riges

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

I Västernorrlands län har kommunerna, Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik, inom ramen för projektet RIGES, samarbetat för att ta fram e-tjänster för bygglov, planbesked, livsmedelsanläggning. Kommunerna har digitaliserat innehållet i större delen av sina detaljplaner och i det arbetet använt bland annat SIS-standard för detaljplanebestämmelser. De har också använt sig av SPF:s processbeskrivning för sammanhållen detaljplanering och fastighetsbildning. Under våren 2014 har RIGES lanserat ett antal bygglovstjänster som kopplar till denna underliggande detaljplaneinformationen. Vidare har andra bestämmelser samlats från källan (direktläsning eller en kopia) tex byggnadsminnen, naturminnen, riksintressen, fastigheter, naturreservat samt att sammanhållen bebyggelse och områden utanför detaljplanelagt område har digitaliserats. Detta för att hela kommunernas ytor ska innehålla information och kunna förmedla till kund vad som gäller för marken inför byggnation. Projektarbetet har gett en god kunskap kring utmaningar, möjligheter och begränsningar som finns vid genomförandet av en omfattande digitalisering av plan och bygginformationen.

RIGES-projektet har i sitt praktiska arbete med digital hantering av detaljplaneinformation och tjänsteutveckling hela tiden varit steget före SPF. Deras erfarenheter och resultat har legat till grund för diskussioner och vägval inom SPF vad gäller digital informationshantering, behov av generella gränssnitt och digital samverkan. SPF har också varit en nyttig länk mellan RIGES och Boverket.