Huvudsida

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

dPBL

dPBL, en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess, har startats av Boverket. Vi vill utveckla förutsättningarna för en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess i hela landet. Vår avsikt är att dPBL ska drivas i samverkan med intresserade parter, som SKL, kommuner, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, programvaruleverantörer, med flera.

Får jag lov?-projektet - omsätter teori till praktik

Får jag lov? är ett projekt där vi är 25 parter som samverkar för att utveckla de generella tjänster som kommunerna behöver för att hantera plan- och byggprocessen från idé till färdig byggnad digitalt.

=> Här hittar du Får jag lov?:s sida

Attention niels epting .png Nyheter!

170703: Första lägesrapporten för Får jag lov hittar du nu under Får jag lovs-sida

Jordglob.png Vägledning i digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Till grund för dPBL-arbetet ligger:

Report go.png Bibliotek
Tag blue.png Kategorier

Sidorna sorteras med hjälp av kategorier. Tryck här för se alla kategorier, som t.ex. mallar

Tag blue.png Ekonomi
Kvinna.png Temagrupper - aktiva och tänkbara

I dPBL kommer det att finnas flera temagrupper. Vi vill gärna ha dina synpunkter på vilka och vad de ska syssla med. En gruppp startar så fort det finns intresse av att arbeta med frågan för temagruppen.
Aktiva temagrupper:

Inte aktiva temagrupper - tänkbara ämnesområden:Kugghjul.png Arbetsuppgifter - "kom-håg-lista"

Här samlar vi arbetsuppgifter som ska göras. De kopplas sedan till relevant(a) temagrupp/-er.

Kugghjul.png Utveckla dPBL

Vill du vara med och utveckla dPBL?
Kontakta Maria Rydqvist för att få inloggningsuppgifter till dPBL.