E-delegationens vägledning och principer för digital samverkan

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

Under perioden mars 2009 till juli 2015 har E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, haft i uppdrag att driva på och koordinera myndigheternas arbete med e-förvaltning i statsförvaltningen. Delegationen, som bestått av myndighetscheferna för 16 myndigheter samt en representant för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har haft som övergripande uppgift att hantera brister inom styrningen och samordningen på e-förvaltningsområdet samt att effektivisera och utveckla arbetet med e-förvaltning.

E-delegationen har tagit fram en vägledning för digital samverkan och vägledande principer för digital samverkan. Dessa ligger till grund för Boverkets vägledning till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess. Principer DS.png


=> Till information om E-delegationens vägledning i digital samverkan
=> Till E-delegationens vägledande principer
=> Till första sidan i vägledningen till digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess