Biblioteket

Från dpbl
Hoppa till: navigering, sök

Rapporter

Rapporter framtagna inom SPF

 • 2014: Slutrapport för programmet SPF
 • 2013: Digital samverkan, rapport som beskriver vad som krävs för att lyckas med digital samverkan inom plan- och byggprocessen
 • 2013: Effektivare samhällsbyggnadsprocess, rapport med fyra demonstratorer

Rapporter om digital informationshantering, exkl. SPF

 • 2014: Lantmäteriet gjorde, genom Svensk geoprocess, en förstudie om det skulle vara lämpligt att ta fram riktlinjer för planinformation.
 • 2014: Statskontorets rapport. Rapporten visar vad som krävs för att få till digital informationshantering i planering och byggande.
 • 2012: Boverkets, Lantmäteriets och SKL:s rapportering av ett regeringsuppdrag om harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö.
 • 2008: Boverkets, Lantmäteriets och SKL:s rapportering av ett regeringsuppdrag om att skapa förutsättningar för en nationellt harmoniserad digital detaljplaneprocess.
 • 2005: Lantmäteriet och Boverket tog fram en förstudie om hur informationsutbytet i detalj- planeprocessen kan bli bättre och effektivare. Förstudien var ett svar på ett regeringsuppdrag.
 • 2003: En övergripande lägesbeskrivning av hur digitalt lagrad information används i plan-, bygg-, och förvaltningsprocessen. Rapport från Boverket 2003.


Logga e-delegationen.png Rapporter från E-delegationen

Rapporter från andra länder

Norge.png Norge

 • 2014: Norska byggmyndigheten fick i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för digitalisering av byggsektorn, ByggNett. Strategin presenteras i denna rapport
 • 2014: Holte Consulting gjorde 2013-2014 en genomlysning av möjlighet, lösningar och hinder för att lyckas med ByggNett. Resultatet presenteras i denna rapport. Rapporten innehåller även information om Singapore, Danmark, Finland, England och i viss mån Sverige.

FN.png Förenta nationerna (FN/UN)

 • 2013: FN gjorde en omvärldsspaning om vilka trender som de såg inom geodataområdet. Här är rapporten

Presentationer

Projekt om digital informationshantering

 • 2015: Projektansökan från ett projekt med 10-tal kommuner och en länsstyrelse kring digitalisering av PBL-processen. Projektet fick 1 776 380 kronor från Boverket via PBL Kompetens [1].